Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel

Geldend van 21-12-2013 t/m heden

Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel

1. Doel van dit besluit

Dit besluit beoogt enkele verouderde, onnodige of in onbruik geraakte nadere regels en beleidsregel in te trekken.

3. Overgangsbepaling

3.1. Nadere regels

De in art. 2.1 genoemde nadere regels blijven van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

3.2. Beleidsregel

De in art. 2.2 genoemde beleidsregel blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

M.E. Homan,

Portefeuillehouder Zorgmarkten Care.

Terug naar begin van de pagina