Besluit houdende benoeming leden en vergoeding beoordelingscommissie concurrerende landbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 20-12-2013 t/m 31-12-2013

Besluit houdende benoeming leden en vergoeding beoordelingscommissie concurrerende landbouw

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Te rekenen vanaf 1 januari 2013 worden voor een periode van één jaar tot lid van de beoordelingscommissie concurrerende landbouw benoemd:

  • a. de heer drs. J.P.J. Lokker te Bodegraven, tevens voorzitter;

  • b. de heer ir. J.T.G.M. Koolen, te Ell.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende benoeming leden en vergoeding beoordelingscommissie concurrerende landbouw.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

Directeur - Generaal Agro.

Terug naar begin van de pagina