Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)

Geldend van 20-12-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 december 2013, nr. WJZ/571596 (10425), tot wijziging van de Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen in de uitvoering

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel II

  • 2 Voor zover na de datum, bedoeld in het eerste lid, nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de regeling zoals die luidde voor de datum, bedoeld in het eerste lid.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker.

Terug naar begin van de pagina