Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2014

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 26 november 2013

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur.

Terug naar begin van de pagina