Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geldend van 01-04-2016 t/m 30-06-2017

Regeling van de Minister van Financiën van 10 december 2013, kenmerk: FM 2013/2143, directie Financiële Markten, houdende regels met betrekking tot gelijkstelling van diploma’s betreffende vakbekwaamheid (Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft)

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2017]

  • 1 Met de in de bijlage A genoemde diploma's op grond van artikel 7 van het besluit worden gelijkgesteld de daaraan volgens die bijlage gelijkwaardige diploma's, deeldiploma's, certificaten of combinaties daarvan, behaald voor 1 januari 2014.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde gelijkstelling is slechts geldig, indien de houder van het diploma, deeldiploma of certificaat:

    • a. op 31 december 2013 voldeed aan de ingevolge artikel 7 van het besluit, zoals dat op die datum luidde, toepasselijke eisen betreffende permanente educatie; en

    • b. voor 1 januari 2017 met goed gevolg het ingevolge bijlage A toepasselijke PEplus-examen aflegt bij een op grond van artikel 11a erkend exameninstituut.

  • 3 Het in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde examen voldoet aan de ingevolge bijlage B toepasselijke toetstermen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Bijlage A. Gelijkgestelde diploma’s

[Vervallen per 01-07-2017]

Diploma als bedoeld in artikel 7 Bgfo:

Gelijkwaardige diploma’s, deeldiploma’s en certificaten, behaald voor 1 januari 2014

PEplus-examen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b

Adviseur basis

Wft-Basismodule* of

Financieel Planner afgegeven door Stichting Certificering FFP of

Leergang Hypothecaire Planning afgegeven door Fontys Hogescholen Financieel Management in samenwerking met Dukers & Baelemans Opleiding en Advies of Elsevier Financiele Educatie/Elsevier Baard of Lindenhaeghe of Nibe-SVV of Reaal College of Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Brand en Wft-Volmacht Transport en Wft-Volmacht Varia of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Nederlands Recht afstudeerrichting Strafrechtelijk met tenminste het (keuze)vak Capita Verzekeringsrecht afgegeven door de Erasmus Universiteit Rotterdam of

Nederlands Recht afstudeerrichting Bedrijfsjuridisch met tenminste het vak Capita Verzekeringsrecht afgegeven door de Erasmus Universiteit Rotterdam of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag of

Financiële Planning afgegeven door Hanze Connect te Groningen of

Leergang Persoonlijk Financieel Adviseur afgegeven door de Hogeschool van Amsterdam/Brabant of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

HBO Management, Economie en Recht met de (keuze)vakken Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede of

Adviseur basis of

Adviseur consumptief krediet of

Adviseur schadeverzekering particulier of

Adviseur vermogen of

Adviseur inkomen of

Adviseur schadeverzekering zakelijk of

Adviseur hypothecair krediet of

Adviseur pensioen

 

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

Doctoraal examen in de Economische Wetenschappen met ten minste het vak Beleggingsleer afgegeven door de Rijksuniversiteit Limburg of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp of

Doctoraal examen Nederlands Recht richting Privaatrecht met tenminste het vak Verzekeringsrecht afgegeven door de Universiteit van Utrecht of

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Bedrijfsadministratie differentiatie Bedrijfsadministrateur met tenminste het (keuze)vak Bank- en Verzekeringsleer 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

(Post) HBO-opleiding Financial Planner afgegeven door IJsselland Transfer/Hogeschool IJsselland of

Doctoraal Examen Bedrijfswetenschappen afstudeerrichting Bedrijfskunde van de financiële sector afgegeven door de Vrije Universiteit Amsterdam of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College of

Doctoraal Economie met tenminste de (keuze)vakken Computer boekhouden, Financial & Management Accounting, Financiële Rekenkunde, Financiering I en II, Geld- en bankwezen en Economie van de collectieve sector, Inleiding recht en Voortgezet boekhouden afgegeven door de Vrije Universiteit of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

Financial Private Planner (Fortis/Multimediaal) afgegeven door Elsevier Baard of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO of

Leergang Personal Banking (Friesland Bank) afgegeven door Nibe-SVV of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

 
 

Certificaten A-Algemeen, A-Brand, A-Varia en Branche Transport afgegeven door SEA/SEFD of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Commercieel Administratief Medewerker Bankbedrijf afgegeven door ECABO of

Certificaat Pensioenadviseur IBP afgegeven door het Instituut Pensioenadviseur IBP of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven of

Makelaardij met ten minste het vak Assurantie (B cohort) afgegeven door Hogeschool HBO Nederland of

Certificaten deelexamen Particulier en deelexamen Midden en kleinbedrijf voor het diploma Assurantiebemiddeling B afgegeven door SEA/SEFD ** of

MEAO Commerciële studierichting met ten minste het vak Assurantie afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of

Theoriecertificaat van het theorie-examen Tertiaire opleiding Commercieel Medewerker Bankbedrijf onderdeel bankleer 1 afgegeven door ECABO

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Economisch College Nijmegen of

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Randmeer College of

Adviseur in de Verzekeringsbranche afgegeven door IJsselland Transfer

 

Adviseur consumptief krediet

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Wft-Consumptief Krediet* of

Financieel Planner afgegeven door Stichting Certificering FFP of

Leergang Hypothecaire Planning afgegeven door Fontys Hogescholen Financieel Management in samenwerking met Dukers & Baelemans Opleiding en Advies of Elsevier Financiele Educatie/Elsevier Baard of Lindenhaeghe of Nibe-SVV of Reaal College of Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

Financiële Planning afgegeven door Hanze Connect te Groningen of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

(Post) HBO-opleiding Financial Planner afgegeven door IJsselland Transfer/Hogeschool IJsselland of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

Financial Private Planner (Fortis/Multimediaal) afgegeven door Elsevier Baard of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

Adviseur consumptief krediet of

Adviseur hypothecair krediet

 

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

 
 

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Commercieel Administratief Medewerker Bankbedrijf afgegeven door ECABO of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven

 

Adviseur zorgverzekering

Wft-Schadeverzekeringen* of

Klantadvisering Zorgverzekeringen afgegeven na 1 januari 2006 door Cito of Wft-Nivo of

Polisbeheer Zorgverzekeringen afgegeven na 1 januari 2006 door Cito of Wft-Nivo of

Aanspraken Zorgverzekeringen afgegeven na 1 januari 2006 door Cito of Wft-Nivo of

Wft-Volmacht Schade* of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Brand en Wft-Volmacht Transport en Wft-Volmacht Varia of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

HBO Management, Economie en Recht met de (keuze)vakken Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

Adviseur zorgverzekering

 

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp of

Doctoraal examen Nederlands Recht richting Privaatrecht met tenminste het vak Verzekeringsrecht afgegeven door de Universiteit van Utrecht of

 
 

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

 
 

Certificaten A-Algemeen, A-Brand, A-Varia en Branche Transport afgegeven door SEA/SEFD of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven of

Makelaardij met ten minste het vak Assurantie (B cohort) afgegeven door Hogeschool HBO Nederland of

Certificaten deelexamen Particulier en deelexamen Midden en kleinbedrijf voor het diploma Assurantiebemiddeling B afgegeven door SEA/SEFD ** of

MEAO Commerciële studierichting met ten minste het vak Assurantie afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Economisch College Nijmegen of

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Randmeer College of

Adviseur in de Verzekeringsbranche afgegeven door IJsselland Transfer

 

Adviseur schadeverzekering particulier

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Wft-Schade Particulier* of

Wft-Schadeverzekeringen* of

Wft-Volmacht Schade* of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Brand en Wft-Volmacht Transport en Wft-Volmacht Varia of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

HBO Management, Economie en Recht met de (keuze)vakken Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp of

Doctoraal examen Nederlands Recht richting Privaatrecht met tenminste het vak Verzekeringsrecht afgegeven door de Universiteit van Utrecht of

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College of

Adviseur schadeverzekering particulier of

Adviseur schadeverzekering zakelijk

 

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

 
 

Certificaten A-Algemeen, A-Brand, A-Varia en Branche Transport afgegeven door SEA/SEFD of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven of

Makelaardij met ten minste het vak Assurantie (B cohort) afgegeven door Hogeschool HBO Nederland of

Certificaten deelexamen Particulier en deelexamen Midden en kleinbedrijf voor het diploma Assurantiebemiddeling B afgegeven door SEA/SEFD ** of

MEAO Commerciële studierichting met ten minste het vak Assurantie afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Economisch College Nijmegen of

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Randmeer College of

Adviseur in de Verzekeringsbranche afgegeven door IJsselland Transfer

 

Adviseur schadeverzekering zakelijk

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Wft-Schadeverzekeringen* of

Wft-Volmacht Schade* of

Wft-Schade Bedrijven* en Wft schadeverzekeringen Particulier of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Brand en Wft-Volmacht Transport en Wft-Volmacht Varia of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

HBO Management, Economie en Recht met de (keuze)vakken Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp of

Doctoraal examen Nederlands Recht richting Privaatrecht met tenminste het vak Verzekeringsrecht afgegeven door de Universiteit van Utrecht of

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College of

Adviseur schadeverzekering zakelijk

 

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

Certificaten A-Algemeen, A-Brand, A-Varia en Branche Transport afgegeven door SEA/SEFD of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven of

Makelaardij met ten minste het vak Assurantie (B cohort) afgegeven door Hogeschool HBO Nederland of

Certificaten deelexamen Particulier en deelexamen Midden en kleinbedrijf voor het diploma Assurantiebemiddeling B afgegeven door SEA/SEFD ** of

MEAO Commerciële studierichting met ten minste het vak Assurantie afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Economisch College Nijmegen of

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Randmeer College of

Adviseur in de Verzekeringsbranche afgegeven door IJsselland Transfer

 

Adviseur vermogen

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Wft-Levensverzekeringen* of

Wft-Volmacht Leven* of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Levensverzekeringen of

Financieel Planner afgegeven door Stichting Certificering FFP of

Leergang Hypothecaire Planning afgegeven door Fontys Hogescholen Financieel Management in samenwerking met Dukers & Baelemans Opleiding en Advies of Elsevier Financiele Educatie/Elsevier Baard of Lindenhaeghe of Nibe-SVV of Reaal College of Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Financiële Planning afgegeven door Hanze Connect te Groningen of

Leergang Persoonlijk Financieel Adviseur afgegeven door de Hogeschool van Amsterdam/Brabant inclusief een aan Wft-Leven Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Doctoraal examen in de Economische Wetenschappen met ten minste het vak Beleggingsleer afgegeven door de Rijksuniversiteit Limburg inclusief een aan Wft-Leven Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

(Post) HBO-opleiding Financial Planner afgegeven door IJsselland Transfer/Hogeschool IJsselland of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Financial Private Planner (Fortis/Multimediaal) afgegeven door Elsevier Baard of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Adviseur vermogen of

Adviseur hypothecair krediet of

Adviseur pensioen

 

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Leergang Personal Banking (Friesland Bank) afgegeven door Nibe-SVV of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Pensioenadviseur IBP afgegeven door het Instituut Pensioenadviseur IBP inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven of

Makelaardij met ten minste het vak Assurantie (B cohort) afgegeven door Hogeschool HBO Nederland inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaten deelexamen Particulier en deelexamen Midden en kleinbedrijf voor het diploma Assurantiebemiddeling B afgegeven door SEA/SEFD ** inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciële studierichting met ten minste het vak Assurantie afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Economisch College Nijmegen inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Randmeer College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Adviseur in de Verzekeringsbranche afgegeven door IJsselland Transfer inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat

 

Adviseur inkomen

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Wft-Schadeverzekeringen* of

Wft-Volmacht Schade* of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Brand en Wft-Volmacht Transport en Wft-Volmacht Varia of

Individuele inkomensverzekeringen en collectieve inkomensverzekeringen afgegeven na 1 januari 2006 door SEFD of NIBE-SVV of

Verzekeringspraktijk Inkomen Individueel en Verzekeringspraktijk Inkomen Collectief afgegeven na 1 januari 2006 door SEFD of

Acceptant Inkomen Individueel en Acceptant Inkomen Collectief en Schadebehandelaar Inkomen Individueel en Schadebehandelaar Inkomen Collectief afgegeven na 1 januari 2006 door SEFD of Nibe SVV of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

HBO Management, Economie en Recht met de (keuze)vakken Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp of

Doctoraal examen Nederlands Recht richting Privaatrecht met tenminste het vak Verzekeringsrecht afgegeven door de Universiteit van Utrecht of

Adviseur inkomen

 

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

Certificaten A-Algemeen, A-Brand, A-Varia en Branche Transport afgegeven door SEA/SEFD of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven of

Makelaardij met ten minste het vak Assurantie (B cohort) afgegeven door Hogeschool HBO Nederland of

Certificaten deelexamen Particulier en deelexamen Midden en kleinbedrijf voor het diploma Assurantiebemiddeling B afgegeven door SEA/SEFD ** of

MEAO Commerciële studierichting met ten minste het vak Assurantie afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Economisch College Nijmegen of

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Randmeer College of

Adviseur in de Verzekeringsbranche afgegeven door IJsselland Transfer

 

Adviseur hypothecair krediet

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

1. Wft-Hypothecair Krediet* of Hypothecair Krediet Algemeen

en

2.Wft-Levensverzekeringen* of

Wft-Volmacht Leven* of

Wft Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Levensverzekeringen of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Pensioenadviseur IBP afgegeven door het Instituut Pensioenadviseur IBP inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

1.Wft-Hypothecair Krediet*

en

2.Wft-Leven Algemeen* of

Wft-Volmacht Levensverzekeringen Algemeen* of

Wft Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Leven Algemeen of

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Financieel Planner afgegeven door Stichting Certificering FFP of

Leergang Hypothecaire Planning afgegeven door Fontys Hogescholen Financieel Management in samenwerking met Dukers & Baelemans Opleiding en Advies of Elsevier Financiele Educatie/Elsevier Baard of Lindenhaeghe of Nibe-SVV of Reaal College of Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

Adviseur hypothecair krediet

 

Financiële Planning afgegeven door Hanze Connect te Groningen of

Leergang Persoonlijk Financieel Adviseur afgegeven door de Hogeschool van Amsterdam/Brabant inclusief een aan Wft-Hypothecair Krediet Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Doctoraal examen in de Economische Wetenschappen met ten minste het vak Beleggingsleer afgegeven door de Rijksuniversiteit Limburg inclusief een aan Wft-Hypothecair Krediet Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

(Post) HBO-opleiding Financial Planner afgegeven door IJsselland Transfer/Hogeschool IJsselland of

Financial Private Planner (Fortis/Multimediaal) afgegeven door Elsevier Baard of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

Leergang Personal Banking (Friesland Bank) afgegeven door Nibe-SVV of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven

 

Adviseur pensioen

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

1. Wft-Pensioenverzekeringen*

en

2. Wft-Levensverzekeringen* of

Wft-Volmacht Leven* of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Levensverzekeringen of

Financieel Planner afgegeven door Stichting Certificering FFP of

Leergang Hypothecaire Planning afgegeven door Fontys Hogescholen Financieel Management in samenwerking met Dukers & Baelemans Opleiding en Advies of Elsevier Financiele Educatie/Elsevier Baard of Lindenhaeghe of Nibe-SVV of Reaal College of Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Financiële Planning afgegeven door Hanze Connect te Groningen of

Leergang Persoonlijk Financieel Adviseur afgegeven door de Hogeschool van Amsterdam/Brabant inclusief een aan Wft-Leven Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Doctoraal examen in de Economische Wetenschappen met ten minste het vak Beleggingsleer afgegeven door de Rijksuniversiteit Limburg inclusief een aan Wft-Leven Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Adviseur pensioen

 

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

(Post) HBO-opleiding Financial Planner afgegeven door IJsselland Transfer/Hogeschool IJsselland of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

 
 

Financial Private Planner (Fortis/Multimediaal) afgegeven door Elsevier Baard of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Leergang Personal Banking (Friesland Bank) afgegeven door Nibe-SVV of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Pensioenadviseur IBP afgegeven door het Instituut Pensioenadviseur IBP inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Makelaardij met ten minste het vak Assurantie (B cohort) afgegeven door Hogeschool HBO Nederland inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaten deelexamen Particulier en deelexamen Midden en kleinbedrijf voor het diploma Assurantiebemiddeling B afgegeven door SEA/SEFD ** inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciële studierichting met ten minste het vak Assurantie afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Economisch College Nijmegen inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Middelbaar Economisch en Administratief onderwijs met ten minste het vak Assurantie afgegeven door Randmeer College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Adviseur in de Verzekeringsbranche afgegeven door IJsselland Transfer inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat

 

* Of hieraan op grond van artikel 171 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft zoals dat op 31 december 2012 luidde, gelijkgestelde diploma’s

** Voor de certificaten afgegeven voor het deelexamen Particulier en het deelexamen Midden en kleinbedrijf van het diploma Assurantiebemiddeling B afgegeven door SEA/SEFD geldt dat beide certificaten dienen te zijn behaald binnen een jaar en een maand indien het eerste certificaat is afgegeven in het tijdvak 1991 tot en met 1994 of binnen vijf jaar en een maand indien het eerste certificaat is afgegeven in het tijdvak 1995 tot en met 2007.

Bijlage B. Toetstermen PEplus-examen

[Vervallen per 01-07-2017]

PEplus-examen

Toetstermen

Adviseur basis

Module basis: 4a.1 t/m 4a.5, 1a.3, 1a.8, 1b.17, 1d.8, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2a.1, 2b.2, 3a.1, 3b.1 t/m 3b.3, 3c.1, 3d.1, 3d.2

Adviseur consumptief krediet

Module consumptief krediet: 1a.1, 1h.2, 2a.2, 2a.3, 4a.2, 4a.3, 1b.2, 2c.2, 1c.1, 1c.2, 1d.2, 3a.2, 1h.7, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 3b.1 t/m 3b.3, 3c.1, 1i.3

Module basis: 1a.3, 1a.8, 1b.17, 1d.8, 1f.5, 1f.13, 1f.33

Adviseur zorgverzekering

Module Zorgverzekering: 1a.1, 1a.3, 1a.6, 1a.9, 1a.11, 1a.12, 2a.1 t/m 2a.6, 2b.1, 4a.1 t/m 4a.5, 1b.1 t/m 1b.3, 1c.2 t/m 1c.5, 1c.7, 1d.2, 1d.8, 1e.1 t/m 1e.3, 1f.1 t/m 1f.18, 1g.1 t/m 1g.7, 1i.3 t/m 1i.5, 1i.7, 1i.10, 1i.11, 1j.2, 1j.3, 1l.9

Adviseur schadeverzekering particulier

Module schade particulier: 4a.1 t/m 4a.3, 3a.1, 3a.2, 1c.3, 1c.6, 1c.8, 1c.11, 1d.3, 2c.4, 3b.1, 2e.4, 2e.17, 3c.1 t/m 3c.3, 2f.1, 2f.2, 3d.1 t/m 3d.4, 3e.1 t/m 3e.4

Module basis: 1a.3, 1a.8, 1b.17, 1d.8, 1f.5, 1f.13, 1f.33

Adviseur schadeverzekering zakelijk

Module schade zakelijk: 4a.1 t/m 4a.3, 3a.1, 3a.2, 2c.3, 3b.1, 2e.4, 3c.1 t/m 3c.3, 1b.3, 1c.3, 1c.5, 1c.7, 1g.3, 2f.2, 3d.1 t/m 3d.4, 3e.1 t/m 3e.3

Module schade particulier: 1c.3, 1c.6, 1c.8, 1c.11, 1d.3, 2c.4, 3d.2

Module basis: 1a.3, 1a.8, 1b.17, 1d.8, 1f.5, 1f.13, 1f.33

Adviseur vermogen

Module vermogen: 1a.6, 2a.1, 2a.2, 4b.1 t/m 4b.5, 1b.2, 1b.3, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.3, 1c.6, 3a.1 t/m 3a.3, 1g.7 t/m 1g.9, 1i.17, 2d.2 t/m 2d.4, 2e.1, 2f.2, 3b.1, 3b.2, 3b.4, 1m.1, 1m.7, 2g.12, 3c.1, 3c.3 t/m 3c.5, 2i.4, 2i.6, 3d.2, 1o.1, 1o.2

Module basis: 1a.3, 1a.8, 1b.17, 1d.8, 1f.5, 1f.13, 1f.33

Adviseur inkomen

Module inkomen: 4b.1 t/m 4b.5, 1a.5, 1b.1, 1b.3, 1b.5, 1b.6, 1c.2, 1c.3, 1d.1, 1d.2, 2c.1, 3a.2, 1e.1, 3b.1 t/m 3b.4, 1g.13, 1i.8, 1i.13, 1i.14, 1k.6, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 3c.1 t/m 3c.7, 2f.1, 2f.3 t/m 2f.5, 3d.1, 3d.2, 3d.4, 2g.6, 2g.7, 3e.2, 3e.3

Module basis: 1a.3, 1a.8, 1b.17, 1d.8, 1f.5, 1f.13, 1f.33

Adviseur

hypothecair krediet

Module hypothecair krediet: 1a.1 t/m 1a.3, 1b.4, 1b.5, 1c.1, 2a.2 t/m 2a.4, 4a.1 t/m 4a.4, 2d.1, 3a.1, 3a.2, 1e.1, 1e.3, 1e.8 t/m 1e.10, 1f.1, 1f.2, 1f.4, 1g.1, 1h.1, 1h.2, 1h.6, 2e.2, 3b.1, 3c.1, 3c.2, 3c.4, 3c.5, 3c.7, 3d.1, 3e.1 t/m 3e.4

Module vermogen: 1a.6, 1b.2, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.6, 1g.7 t/m 1g.9, 1i.17, 2f.2, 1m.1, 1m.7, 1o.1, 1o.2, 2d.3, 2g.12, 3c.5

Module basis: 1a.3, 1a.8, 1b.17, 1d.8, 1f.5, 1f.13, 1f.33

Adviseur pensioen

Module pensioen: 1a.4, 1e.1, 1h.4, 1h.9, 1h.13, 1h.16

Module vermogen: 1a.6, 1b.2, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.6, 1g.7 t/m 1g.9, 1i.17, 2f.2, 1m.1, 1m.7, 1o.1, 1o.2, 2d.3, 2g.12, 3c.5

Module basis: 1a.3, 1a.8, 1b.17, 1d.8, 1f.5, 1f.13, 1f.33

Terug naar begin van de pagina