Regeling tot buiten toepassing verklaring van artikel 48a van de Wet toezicht accountantsorganisaties

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 10 december 2013, FM/2013/2072 M, directie Financiële Markten, tot buiten toepassing verklaring van artikel 48a van de Wet toezicht accountantsorganisaties voor auditorganisaties van een derde land (Regeling tot buiten toepassing verklaring van artikel 48a van de Wet toezicht accountantsorganisaties)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 12d, tweede lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 48a van de Wet toezicht accountantsorganisaties is niet van toepassing op een auditorganisatie van een derde land, indien in de voorafgaande drie jaar een beoordeling van die auditorganisatie als bedoeld in artikel 45, derde lid, van de richtlijn, is uitgevoerd door een toezichthoudende instantie van:

  • a. een andere lidstaat;

  • b. Canada;

  • c. Japan;

  • d. de Verenigde Staten van Amerika; of

  • e. Zwitserland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem.

Terug naar begin van de pagina