Besluit vaststelling tijdstip artikel 38, eerste lid, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

[Regeling vervallen per 25-07-2018.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 24-07-2018

Besluit van 9 december 2013 tot vaststelling van het tijdstip bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2161 M, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Uitgegeven de achttiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina