Regeling tarief centrale examenbank Wft 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Financiën van 10 december 2013, kenmerk: FM 2013/2175 M, directie Financiële Markten, tot vaststelling van het tarief, bedoeld in artikel 11k, derde, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft voor 2014 (Regeling tarief centrale examenbank Wft 2014)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief centrale examenbank Wft 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina