Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring [...] NFP II, MSP II, MSP Syrië programma en NICHE II)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 december 2013, nr. DSO/OO-326/13, tot wijziging van het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 juli 2013, nr. DSO/OO-201/13, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds 2014 NFP II, NICHE II en MSP II en wijziging beleidsregels MSP II en NICHE II)

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluiten:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond NFP II, MSP II, MSP Syrië programma en NICHE II).]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken en de

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens dezen:

de plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

A.C.C. Rebergen

Terug naar begin van de pagina