Besluit vaststelling selectielijst Bedrijfschap Horeca en Catering over de periode vanaf 1954

Geldend van 15-12-2013 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Bedrijfschap Horeca en Catering over de periode vanaf 1954

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2013

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina