Wet lokaal spoor

Geldend van 16-06-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 16-06-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanwijzing lokale spoorwegen
  2. Besluit lokaal spoor

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  1. Besluit aanwijzing lokale spoorwegen
    Artikel 2
  2. Wet lokaal spoor
    Artikel 67
Terug naar begin van de pagina