Besluit aanwijzing lokale spoorwegen

Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit van 25 november 2013 tot aanwijzing van lokale spoorwegen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 13 november 2013, nr. IenM/BSK-2013/251482, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet lokaal spoor;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als lokale spoorweg, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet lokaal spoor, worden aangewezen de spoorwegen, niet zijnde spoorwegen die uitsluitend in gebruik zijn ten behoeve van strikt historisch of toeristisch vervoer en niet zijnde spoorwegen in particulier eigendom die uitsluitend door de eigenaar voor diens goederenvervoer gebruikt worden, gelegen binnen de gemeenten Albrandswaard, Amstelveen, Amsterdam, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Diemen, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Nieuwegein, Ouder-Amstel, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Spijkenisse Uithoorn, Utrecht, Vlaardingen, Westland, IJsselstein en Zoetermeer, alsmede de daaraan verbonden spoorwegen naar de terreinen van werkplaatsen en remises.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 november 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Uitgegeven de dertiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven