Regeling vaststelling standaardpremie 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2013, kenmerk 178078-114442-Z, houdende vaststelling van de standaardpremie 2014 (Regeling vaststelling standaardpremie 2014)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina