Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 17-05-2022.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 25 november 2013, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de Wet op de Kamer van Koophandel (Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 1 oktober 2013, nr. WJZ / 13161457;

Gelet op

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 oktober 2013, nr. W15.13.0351/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 18 november 2013, nr. WJZ / 13175769;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 november 2013

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de tiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven