Regeling kostencomponent inschrijving en tenaamstelling kentekenregister

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2013 nr. IENM/BSK-2013/267996 tot vaststelling van het bedrag voor de aanvraag van een inschrijving en tenaamstelling in het kentekenregister (Regeling kostencomponent inschrijving en tenaamstelling kentekenregister)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4q, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 2 De in het eerste lid genoemde bedragen zijn van toepassing op de eerste inschrijving en op de tenaamstelling in het kentekenregister.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostencomponent inschrijving en tenaamstelling kentekenregister.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina