Vaststellingsbesluit bestanddelen nationale zijde Nederlandse euromunten met beeltenis Koning Willem-Alexander

Geldend van 07-10-2017 t/m 31-12-2019

Besluit van 25 november 2013 houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaars van de nationale zijde van Nederlandse euromunten met de beeltenis van Koning Willem-Alexander

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2013, FM/2013/2013 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de nationale zijde van de Nederlandse muntstukken van twee-euro en één-euro zijn, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen, in de kern binnen de ring met twaalf sterren, Onze beeltenis met aan de rechterkant drie verticale lijnen met van rechts naar links gelezen tussen de eerste en tweede lijn het teken van de Muntmeester, het jaartal van aanmaak en het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt, tussen de tweede en de derde lijn de tekst «Willem-Alexander» en na de derde lijn de tekst «Koning der Nederlanden»:

  muntstuk van twee-euro:

  Bijlage 252882.png

  ;

  muntstuk van één-euro:

  Bijlage 252883.png

  .

 • 2 De bestanddelen van de beeldenaar van de nationale zijde van de Nederlandse muntstukken van vijftig-eurocent, twintig-eurocent, tien-eurocent, vijf-eurocent, twee-eurocent en één-eurocent zijn, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen, omringd door twaalf sterren, Onze beeltenis met daar overheen van links naar rechts gescheiden door een verticale lijn van onder naar boven gelezen het teken van de Muntmeester, de tekst «Willem-Alexander», het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt en van boven naar onder gelezen de tekst «Koning der Nederlanden», met links onder Onze beeltenis het jaartal van aanmaak:

  muntstukken van vijftig-eurocent en tien-eurocent:

  Bijlage 252886.png

  ;

  muntstuk van twintig-eurocent:

  Bijlage 252887.png

  ;

  muntstukken van vijf-eurocent, twee-eurocent en één-eurocent:

  Bijlage 252888.png

  .

 • 3 De twee-euromunt draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 november 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de zesde december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina