Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen 2013

[Regeling vervallen per 06-02-2018.]
Geldend van 31-12-2013 t/m 05-02-2018

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945, betreffende de erkenning van opleidingen voor deskundigen op het gebied van radioactieve stoffen en toestellen (Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen 2013)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 132, derde en vierde lid, van het Besluit stralingsbescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijnen: de Richtlijnen voor de erkenning van opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen van 20 november 1984 (Stcrt. 227).

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2018]

Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 2 worden erkend de opleidingen van:

 • LUMC/Boerhaave nascholing;

 • Technische Universiteit Delft, Reactor Instituut Delft.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2018]

Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 3 worden erkend de opleidingen van:

 • LUMC/Boerhaave nascholing;

 • LUMC/Boerhaave nascholing, opleiding stralingsbescherming voor medisch specialisten (niveau 3M);

 • NRG te Petten;

 • Rijksuniversiteit Groningen;

 • Rijksuniversiteit Groningen, opleiding stralingsbescherming voor medische radiodiagnosten en radiologen (niveau 3M);

 • Stichting Radboud Universiteit/ UMC te Nijmegen;

 • Technische Universiteit Delft, Reactor Instituut Delft;

 • Technische Universiteit Eindhoven, School of Medical Physics and Enginering, opleiding stralingsbescherming (klinisch fysicus);

 • Technische Universiteit Delft, Reactor Instituut Delft;

 • Technische Universiteit Eindhoven, School of Medical Physics and Enginering, opleiding stralingsbescherming (klinisch fysicus).

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 4A worden erkend de opleidingen van:

  • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), opleiding niveau 4M voor toepassingen met ConeBeamCT;

  • Academisch Ziekenhuis/Universiteit Maastricht, cursus stralingshygiëne (arbo/ milieu) voor medici bij röntgentoepassingen;

  • Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven, opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken;

  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Erasmus MC Zorgacademie;

  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Erasmus MC Zorgacademie. opleiding 4A/M voor medisch specialisten;

  • Hanzehogeschool Groningen, opleiding HBO-Medisch Beeldvormende en Radio-therapeutische Technieken;

  • LUMC/Boerhaave nascholing;

  • LUMC/Boerhaave nascholing, basisopleiding stralingsbescherming voor medisch specialisten;

  • LUMC/Boerhaave nascholing, vervolgcursus stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor medisch specialisten;

  • NRG-Petten;

  • NRG-Petten, basisopleiding niveau 4A/M basis- en vervolgopleiding voor medisch specialisten;

  • Rijksuniversiteit Groningen;

  • Rijksuniversiteit Groningen, opleiding stralingsbescherming voor medische specialisten basis (niveau 4A/M);

  • Rijksuniversiteit Groningen, opleiding stralingshygiëne voor gebruikers van CBCT toestellen in de tandheelkunde 4A/M;

  • Stichting College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) te Utrecht;

  • Stichting Deventer Ziekenhuis te Deventer, basisopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor medisch specialisten;

  • Stichting Deventer Ziekenhuis te Deventer, opleiding deskundigheidsniveau 4A/M volledig voor medische specialisten;

  • Stichting Hoger Onderwijs Nederland, opleiding voor Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, vestiging Haarlem;

  • Stichting Radboud Universiteit/ UMC te Nijmegen;

  • Stichting Radboud Universiteit/ UMC te Nijmegen: opleiding stralingsdeskundigheid niveau 4A/M voor medisch specialisten;

  • Stichting Radboud Universiteit/ UMC te Nijmegen, opleiding niveau 4A/M voor toepassingen met ConeBeamCT;

  • Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) te Almelo, basisopleiding stralings-bescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor medisch specialisten;

  • Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) te Almelo, opleiding deskundigheidsniveau 4A/M volledig voor medisch specialisten;

  • Technische Universiteit Delft, Reactor Instituut Delft;

  • Universitair Medisch Centrum Utrecht, Expertisecentrum Stralingshygiëne, opleiding stralingshygiëne niveau 4A/M voor medisch specialisten;

  • VUmc Amstel Academie te Amsterdam, opleiding radiodiagnostisch laborant;

  • VUmc Academie te Amsterdam, opleiding stralingsdeskundigheid 4A/M voor medisch specialisten.

 • 2 Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 4B worden erkend de opleidingen van:

  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Erasmus MC Zorgacademie;

  • Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven, opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken;

  • Hanzehogeschool Groningen: opleiding HBO-Medische Beelvormende en Radio-therapeutische Technieken;

  • Leids Universitair Medisch Centrum/Boerhaave nascholing;

  • LUMC/Boerhaave nascholing;

  • Maastrichts Universitair Medisch Centrum, opleiding deskundigheidsniveau 4B voor medische toepassingen;

  • NRG te Petten;

  • Rijksuniversiteit Groningen;

  • Stichting College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) te Utrecht;

  • Stichting Radboud Universiteit /UMC te Nijmegen;

  • Stichting Hoger Onderwijs Nederland, opleiding voor Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, vestiging Haarlem;

  • Technische Universiteit Delft, Reactor Instituut Delft.

Artikel 5

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 5A worden erkend de opleidingen van:

  • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) te Amsterdam;

  • Adviesbureau voor Stralingsbescherming (AVS), opleiding stralingsbescherming niveau 5A/M voor tandartsen en orthodontisten;

  • Academisch Ziekenhuis/Universiteit Maastricht, cursus stralingshygiëne voor operatiekamer- en functieassistenten;

  • Amstel Academie, opleidingscentrum VU medisch centrum, opleiding radiodiagnostisch laborant;

  • Applus/Röntgentechnische Dienst te Rotterdam;

  • Applus/Röntgentechnische Dienst te Rotterdam, cursus stralingshygiëne radio-grafie niveau 5A voor toezichthouders;

  • Applus/Röntgentechnische Dienst, te Rotterdam, cursus stralingshygiëne 5A/M voor tandartsen;

  • e-Medusin te Winterswijk, opleiding stralingsbescherming 5A/M voor medische stralingstoepassingen;

  • Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum te Rotterdam;

  • Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven, opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT);

  • Intop Zorgsector te Hilversum, opleiding stralingsdeskundigheid niveau 5 A voor de opleidingen Medische Technologie A, B en C;

  • LUMC/Boerhaave nascholing;

  • NRG te Petten;

  • NRG Petten, opleiding stralingsbescherming niveau 5M voor tandartsen;

  • Rijksuniversiteit Groningen;

  • Rijksuniversiteit Groningen, opleiding stralingsdeskundigheid voor tandartsen en orthodontisten;

  • Stichting Radboud Universiteit/ UMC te Nijmegen;

  • Stichting Radboud Universiteit/ UMC te Nijmegen, Faculteit Tandheelkunde;

  • Studiecentrum Bijzondere Cursussen B.V. (Reed Business Opleidingen) te Zwijndrecht;

  • Technische Universiteit Delft, Reactor Instituut Delft;

  • Technische Universiteit Eindhoven, School of Medical Physics and Enginering;

  • Universiteit Utrecht, Faculteit der Diergeneeskunde, Afdeling Diagnostische Beeldvorming.

 • 2 Als opleidingen op het in de richtlijnen bedoelde niveau 5B worden erkend de opleidingen van:

  • Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam (AVL/NKI);

  • Applus/Röntgentechnische Dienst te Rotterdam;

  • Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum te Rotterdam;

  • Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven, opleiding Medische Beeld-vormende en Radiotherapeutische Beroepen (MBRT);

  • Intop Zorgsector te Hilversum, opleiding stralingsdeskundigheid niveau 5B voor de opleidingen Medische Technologie A, B en C;

  • LUMC/Boerhaave nascholing;

  • NRG te Petten;

  • Rijksuniversiteit Groningen;

  • Stichting Radboud Universiteit/ UMC te Nijmegen;

  • Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) te Almelo;

  • Studiecentrum Bijzondere Cursussen B.V. (Reed Business Opleidingen) te Zwijndrecht;

  • Technische Universiteit Delft, Reactor Instituut Delft;

  • Technische Universiteit Eindhoven, School of Medical Physics and Enginering;

  • Universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum;

  • Universiteit Maastricht, Afdeling Radionuclidenlaboratoria;

  • VU Medisch Centrum te Amsterdam, Afdeling Radiologie en Nucleaire Genees-kunde.

Artikel 6

[Vervallen per 06-02-2018]

Met ingang van 1 januari 2014 wordt een opleiding als bedoeld in artikel 132, derde lid, van het Besluit stralingsbescherming, niet meer aangemerkt een opleiding als bedoeld in artikel 132, tweede lid, van dat besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 06-02-2018]

De Tijdelijke regeling erkenning opleidingen radioactieve stoffen en toestellen wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 06-02-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2013.

Artikel 10

[Vervallen per 06-02-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 december 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina