Regeling vaststelling consumentenprijsindexcijfers 2014 voor Caribisch Nederland [...] de bemiddelaar, bedoeld in de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2013, 2013-0000164319, houdende vaststelling van consumentenprijsindexcijfers voor 2014 voor Caribisch Nederland en op basis daarvan, alsmede op basis van bijzondere omstandigheden, wijziging van bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen, van het wettelijk minimumuurloon en het bedrag genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES en de Wet ongevallenverzekering BES en de schadeloosstelling voor de bemiddelaar, bedoeld in de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES

Artikel 1. Consumentenprijsindexcijfer Caribisch Nederland

 • 1 Het consumentenprijsindexcijfer voor 2014 voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt vastgesteld op respectievelijk 1,8%, 1,7% en 1,4%.

 • 2 Voor belanghebbenden die woonachtig zijn buiten de openbare lichamen wordt het consumentenprijsindexcijfer vastgesteld op 1,8%.

Artikel 2. Wet algemene ouderdomsverzekering BES

 • 1 Het pensioenbedrag, genoemd in artikel 7 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 577, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 619, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 618, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • d. USD 577, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 2 Het bedrag van de toeslag, genoemd in artikel 7a, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 396, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 424, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 423, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • d. USD 396, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, voor zover het gezamenlijk inkomen per jaar niet meer bedraagt dan:

  • e. USD 7532, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • f. USD 8079, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • g. USD 8062, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • h. USD 7532, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 3 Het bedrag van het gezamenlijk inkomen, genoemd in artikel 7a, derde lid, onderdeel e, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 7532, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 8079, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 8062, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • d. USD 7532, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

 • 1 Het bedrag van het weduwenpensioen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 267, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 286, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 286, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba;

  • d. USD 267, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 2 Het bedrag van het weduwenpensioen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 350, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 376, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 375, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • d. USD 350, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 3 Het bedrag van het weduwenpensioen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 438, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 470, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 469, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam, en

  • d. USD 438, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 4 Het bedrag van het weduwenpensioen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel d, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 577, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 619, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 618, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • d. USD 577, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 5 Het bedrag van het weduwenpensioen, genoemd in artikel 11, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 577, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 619, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 618, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • d. USD 577, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 6 Het bedrag van het wezenpensioen, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt voor een kind jonger dan 10 jaar vastgesteld op:

  • a. USD 211, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 226, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 226, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • d. USD 211, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en voor een kind van 10 jaar of ouder maar jonger dan 15 jaar op:

  • e. USD 231, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • f. USD 248, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • g. USD 247, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • h. USD 231, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 7 Het bedrag van het wezenpensioen, genoemd in artikel 12, tweede lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt voor een kind jonger dan 10 jaar vastgesteld op:

  • a. USD 193, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 208, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 207, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • d. USD 193, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en voor een kind van 10 jaar of ouder maar jonger dan 15 jaar op:

  • e. USD 211, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • f. USD 226, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • f. USD 226, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • g. USD 211, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 8 Het bedrag van het wezenpensioen, genoemd in artikel 12, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt voor een kind, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van die wet, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen a of b, van die wet, vastgesteld op:

  • a. USD 231, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 248, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 247, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • d. USD 231, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en voor een kind, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van die wet, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen c of d, van die wet, op:

  • e. USD 266, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • f. USD 286, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • g. USD 285, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • h. USD 266, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 4. Wet minimumlonen BES

De bedragen van het bruto minimumuurloon, genoemd in artikel 9, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Wet minimumlonen BES, worden vastgesteld op:

 • a. USD 4,63, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

 • b. USD 4,97, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

 • c. USD 4,96, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 6. Wet ongevallenverzekering BES

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, negentiende lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt vastgesteld,

  • a. voor de werknemer voor wie een zesdaagse werkweek geldt op:

   • 1°. USD 103,10, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

   • 2°. USD 110,59, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

   • 3°. USD 110,34, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • b. voor de werknemer voor wie een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen geldt op:

   • 1°. USD 123,72, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

   • 2°. USD 132,70, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

   • 3°. USD 132,41, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 7. Wet ziekteverzekering BES

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet ziekteverzekering BES, wordt vastgesteld,

  • a. voor de werknemer voor wie een zesdaagse werkweek geldt op:

   • 1°. USD 103,10, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

   • 2°. USD 110,59, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

   • 3°. USD 110,34, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • b. voor de werknemer voor wie een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen geldt op:

   • 1°. USD 123,72, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

   • 2°. USD 132,70, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

   • 3°. USD 132,41, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 8. Besluit onderstand BES

 • 1 De basisbedragen van de algemene onderstand, genoemd in artikel 13 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 89, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 95, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 95, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 2 De bedragen van de toeslag voor zelfstandig wonen, genoemd in artikel 14 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 21, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 23, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 23, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 3 De bedragen van de toeslag voor een gezamenlijke huishouding, genoemd in artikel 15 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 53, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 57, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 57, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 4 De bedragen van de kindertoeslag voor het eerste kind, genoemd in artikel 16, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 26, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 28, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 28, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 5 De bedragen van de kindertoeslag voor het tweede en derde kind, genoemd in artikel 16, tweede lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 13, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 14, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 14, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 6 De bedragen van de toeslag bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, genoemd in artikel 17, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 156, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 168, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 167, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 november 2013

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina