Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a ANW 2014

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2013, 2013-0000158561, houdende vaststelling van de hoogte van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit ex artikel 66a ANW

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Besluit ex artikel 66a ANW;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 november 2013

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina