Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-10-2015.]
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

De Leidraad Invordering 2008 wordt gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van de in Overige fiscale maatregelen 2012 opgenomen wetswijziging inzake het verplicht gebruik van één bankrekening voor uitbetalingen inkomstenbelasting, omzetbelasting en toeslagen.

De Leidraad Invordering 2008, besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 oktober 2013, nr. BLKB2013/1910M, wordt gewijzigd als volgt.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 20 november 2013

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina