Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 11-06-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Economische Zaken 29 november 2013, nr. WJZ / 13193333, tot vaststelling van de aan de Kamer van Koophandel door ondernemingen verschuldigde vergoedingen (Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2014)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. DOP: een digitaal ondernemersplein als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • b. ICT: de Stafafdeling Informatie- en Communicatie Technologie van de Kamer van Koophandel;

 • c. KCC: de Afdeling Klant Contact Centrum van de Kamer van Koophandel;

 • d. OO: de Afdeling Ondernemersondersteuning van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De vergoedingen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel, bedragen voor:

  • a. een adviesgesprek: € 50,–;

  • b. een seminar voor starters: € 35,– per dagdeel;

  • c. overige seminars: € 100,– per dagdeel;

  • d. trajectbegeleiding per uur: € 105,–;

  • e. een afgifte van een certificaat van oorsprong: € 18,50;

  • f. een digitale afgifte van exportdocumenten: € 13,–;

  • g. een afgifte van het Admission Temporaire/Temporary Admission-carnet: € 185,–;

  • h. een afgifte van legalisatiedocumenten: € 10,50;

  • i. een digitale afgifte van legalisatiedocumenten: € 8,50;

  • j. het in depot houden van algemene voorwaarden: € 18,– per jaar;

  • k. trajectbegeleiding Starting International Business: € 2.400,– per traject;

  • l. een kopie van Certificaten van Oorsprong: € 0,95 per kopie;

  • m. een afgifte van de vergunning winkelweekactie: € 28,– per vergunning;

  • n. een Europese Gemeenschap Verklaring op basis van richtlijn 2005/36/EG: € 80,– per verklaring;

  • o. inkomende en uitgaande handelsmissies: tarief per deelnemer wordt berekend per missie op basis van hoofdelijke omslag;

  • p. een advies van de bedrijfshuuradviescommissie:

   • bij een huurprijs t/m € 25.000,–: € 3.500,– per advies;

   • bij een huurprijs van € 25.000,– t/m € 50.000,–: € 5.000,– per advies;

   • bij een huurprijs van € 50.000,– tot € 100.000,–: € 7.500,– per advies;

   • bij een huurprijs boven € 100.000,–: € 10.000,– per advies;

  • q. een uitgifte van de identificatiecode voor juridische entiteiten die ingeschreven zijn in het handelsregister (Legal Entity Identifier): € 150,– voor de eerste aanvraag en € 100,– voor de jaarlijkse verlenging.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2014.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 november 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage behorend bij artikel 2, tweede lid

[Vervallen per 01-01-2015]

Uurtarieven begroting 2014

KCC

OO

DOP

ICT

Loonschaal 4

78

     

Loonschaal 5

80

   

82

Loonschaal 6

83

   

85

Loonschaal 7

87

89

 

89

Loonschaal 8

93

   

95

Loonschaal 9

99

 

0

101

Loonschaal 10

105

107

 

107

Loonschaal 11

114

116

0

116

Loonschaal 12

124

126

 

126

Loonschaal 13

 

137

 

137

Loonschaal 14

 

147

   

Loonschaal 15

       

Loonschaal 16

       

Loonschaal 17

       

Loonschaal 18

       

Alle bedragen zijn in euro’s.

Terug naar begin van de pagina