Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet op het accountantsberoep

[Regeling vervallen per 15-07-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 14-07-2016

Besluit van de Minister van Financiën van 25 november 2013, FM 2013 /1990 M, directie Financiële Markten, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 41, tweede lid, van de Wet op het accountantsberoep (Aanwijzing toezichthouders Wet op het accountantsberoep)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 55 van de van de Wet op het accountantsberoep;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2016]

Met het toezicht op de naleving van artikel 41, tweede lid, van de Wet op het accountantsberoep worden belast de met toezicht belaste medewerkers van de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina