Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2013, kenmerk DMO-169614-113200, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2014

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 januari 2014 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2014

van

tot en met

1.225,21

1.356,79

24 543,48 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra

bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,9543

193,00

1.404,45

1.446,64

16,9810

193,00

1.446,65

2.021,13

17,0264

193,00

2.021,14

2.066,96

17,0438

193,00

2.066,97

2.113,24

17,0455

193,00

2.113,25

2.158,62

17,0468

193,00

2.158,63

2.204,45

17,0488

193,00

2.204,46

2.248,92

17,0506

193,00

2.248,93

2.294,76

17,0523

193,00

2.294,77

2.385,51

17,0542

193,00

2.385,52

2.485,34

17,0580

193,00

2.485,35

2.583,36

17,0611

193,00

2.583,37

2.678,65

17,0648

193,00

2.678,66

2.679,11

17,0970

193,00

2.679,12

2.726,30

17,1002

193,00

2.726,31

2.773,49

17,1021

193,00

2.773,50

2.820,23

17,1076

193,00

2.820,24

2.867,88

17,1092

193,00

2.867,89

2.914,62

17,1150

193,00

2.914,63

2.961,36

17,1167

193,00

2.961,37

2.961,81

17,1174

193,00

2.961,82

3.004,92

17,1208

194,00

3.004,93

3.048,94

17,1218

194,00

3.048,95

3.092,96

17,1262

194,00

3.092,97

3.136,07

17,1271

194,00

3.136,08

3.136,52

17,1307

194,00

3.136,53

3.180,08

17,1316

194,00

3.180,09

3.223,19

17,1324

194,00

3.223,20

3.223,64

17,1362

194,00

3.223,65

3.267,21

17,1370

194,00

3.267,22

3.310,32

17,1378

194,00

3.310,33

3.353,88

17,1432

194,00

3.353,89

3.397,44

17,1539

194,00

3.397,45

3.441,01

17,1567

194,00

3.441,02

3.484,57

17,1579

194,00

3.484,58

3.528,13

17,1627

194,00

3.528,14

3.571,69

17,1635

194,00

3.571,70

3.615,26

17,1685

194,00

3.615,27

3.658,82

17,1698

194,00

3.658,83

3.659,27

17,1710

194,00

3.659,28

3.713,73

17,1742

194,00

3.713,74

3.768,18

17,1753

194,00

3.768,19

3.822,63

17,1804

194,00

3.822,64

3.823,09

17,1951

194,00

3.823,10

3.877,54

17,1967

194,00

3.877,55

3.932,00

17,2003

194,00

3.932,01

3.986,45

17,2015

194,00

3.986,46

4.040,90

17,2064

194,00

4.040,91

4.084,02

17,2080

194,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina