Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-11-2013.
Geldend van 23-11-2013 t/m 30-09-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk BS2013030568
Identificatienummer BWBR0034220
Rechtsgebied Cultureel recht
Overheidsthema Cultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 23-11-2013

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 10-09-2015 Stcrt. 2015, 31913 BS2015016986 10-09-2015 Stcrt. 2015, 31913
Nieuwe-regeling 25-10-2013 Stcrt. 2013, 32466 BS2013030568 25-10-2013 Stcrt. 2013, 32466
Naar boven