Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 27-11-2015.]
Geldend van 27-11-2013 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2012

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

T. Livius,

Directeur Bestuur, Democratie en Financiën.

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2012.

nr

verdeelmaatstaf

bedragen per eenheid in €

     

1

opcenten motorrijtuigenbelasting

–65,90

2

inwoners provincie

15,14

3b

inwoners landelijk gebied

7,10

4

oppervlak land

28,22

5

oppervlak water

30,39

7

gewogen weglengte

17.506,15

9

vast bedrag

16.873.638,73

10

inwoners groei

99,92

11

inwoners krimp

556,24

12

inwoners omgevingsadressendichtheid

11,47

13

jongeren

23,73

14

woonruimten

50,18

15

oeverlengte

89,23

16

oppervlakte ecologische hoofdstructuur groen

37,81

17

oppervlakte bedrijventerreinen

118,62

18

inrichtingen gevaarlijke stoffen

73.933,94

19

werkgelegenheid

1,97

20

stuwende werkgelegenheid

18.308,64

Terug naar begin van de pagina