Besluit opheffing beperking openbaarheid Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten en afwikkelingsbureau, 1941–1956

Geldend van 23-11-2013 t/m heden

Besluit opheffing beperking openbaarheid Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten en afwikkelingsbureau, 1941–1956

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gelet op het besluit van de Minister van Defensie van 14 oktober 2010 (Stcrt. 2010, 16741),

Gehoord de Minister van Defensie,

Besluit:

De beperking aan de openbaarheid van inventarisnummers 1918-4823 in het archief Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten en afwikkelingsbureau, 1941–1956, toegang 2.13.137, wordt ten aanzien van het P-dossier betreffende een persoon opgeheven, indien, ten genoege van de beheerder van het Nationaal Archief, de algemene rijksarchivaris, is aangetoond dat deze persoon is overleden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 14 november 2013

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Namens deze:

De algemene rijksarchivaris

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina