Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Wet Verdrag Chemische Wapens BES

Geldend van 15-11-2013 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 oktober 2013, nr. DJZ/BR/0672-13, houdende aanwijzing van het hoofd van het begeleidingsteam als bedoeld in artikel 15 van de Wet Verdrag Chemische Wapens BES

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 15 van de Wet Verdrag Chemische Wapens BES;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Terug naar begin van de pagina