Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s wiskunde B havo en vwo en wiskunde D havo en vwo)

[Regeling vervallen per 01-08-2018.]
Geldend van 01-08-2015 t/m 31-07-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 oktober 2013, nr. VO/541608, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s wiskunde B havo en vwo en wiskunde D havo en vwo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.;

Besluit:

Artikel II. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2018]

  • 2 In het schooljaar 2016-2017 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen wiskunde B havo op basis van het examenprogramma, zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 1, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen wiskunde B havo op basis van het examenprogramma, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling.

  • 3 In het schooljaar 2017-2018 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen wiskunde B vwo op basis van het examenprogramma, zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 2, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen wiskunde B vwo op basis van het examenprogramma, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling.

  • 4 In het schooljaar 2016-2017 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen wiskunde D havo op basis van het examenprogramma, zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 3, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen wiskunde D havo op basis van het examenprogramma, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling.

  • 5 In het schooljaar 2017-2018 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen wiskunde D vwo op basis van het examenprogramma, zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 4, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen wiskunde D vwo op basis van het examenprogramma, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker.

Terug naar begin van de pagina