Bevoegdhedenregeling NWO 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 28-02-2017 t/m heden

Bevoegdhedenregeling NWO 2013

1. Inleiding

[Vervallen per 28-02-2017]

2. Algemeen bevoegdhedenkader voor de verschillende soorten besluiten

[Vervallen per 28-02-2017]

2.2. Overige kaders

[Vervallen per 28-02-2017]

3. Het besluitenkader voor apparaatskosten (A-Besluiten)

[Vervallen per 28-02-2017]

3.1. P-besluiten

[Vervallen per 28-02-2017]

3.1.2. ASTRON, SRON, NSCR en STW

De directeuren van ASTRON, SRON en NSCR en STW zijn de budgetverantwoordelijken voor personele aangelegenheden en hebben de bevoegdheid om P-besluiten te nemen krachtens dit mandaat binnen het voor ‘hun’ instituut/stichting vastgestelde budget. een en ander met uitzondering van:

  • a. besluiten ten aanzien van de directies van de instituten en STW zelf1

  • b. besluiten op bezwaar en het voeren van verweer bij de behandeling van beroepschriften

  • c. de waardering van functies

  • d. het opleggen van disciplinaire maatregelen

  • e. het tussentijds beëindigen van tijdelijke aanstellingen en het verlenen van ontslag aan medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Besluiten genoemd onder a, b en c blijven voorbehouden aan de Portefeuillehouder BF, alsmede AD. Besluiten genoemd onder d en e vallen binnen de door het AD aan het hoofd P&O van NWO ge(sub)mandateerde bevoegdheden.

4. Het besluitenkader voor beleidsaangelegenheden (B-besluiten)

[Vervallen per 28-02-2017]

, 30 oktober 2013

  1. Onder de directies worden verstaan de general directors en managing directors van SRON en ASTRON, de directeur van NSCR en de directeur van STW.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina