Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen

[Regeling vervallen per 02-08-2014.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 01-08-2014

Besluit van de Raad voor de Praktijkopleidingen houdende regels inzake ondermandaat en machtiging (Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen)

De Raad voor de Praktijkopleidingen;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;

Besluit als volgt:

Artikel 1

[Vervallen per 02-08-2014]

De Raad voor de Praktijkopleidingen verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd educatie en praktijkopleidingen en de beleidsmedewerker educatie en praktijkopleidingen om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Verordening op de praktijkopleidingen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van die verordening.

Artikel 2

[Vervallen per 02-08-2014]

Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

namens deze, de Raad voor de Praktijkopleidingen,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 4

[Vervallen per 02-08-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen.

Amsterdam, 22 oktober 2013

G. Vlot,

Voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen

Terug naar begin van de pagina