Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg, inzake correctie contracteerruimte AWBZ 2013 geriatrische revalidatiezorg

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 oktober 2013, kenmerk 160023-111761-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake correctie contracteerruimte AWBZ 2013 met betrekking tot geriatrische revalidatiezorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Na op 11 oktober 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (150933-110152-LZ);

Besluit:

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina