Regeling recht inschrijving aktes centraal testamentenregister

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 oktober 2013, nr. 432999, houdende vaststelling van het recht voor inschrijving van een notariële akte in het testamentenregister (Regeling recht inschrijving aktes centraal testamentenregister)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Wet op het centraal testamentenregister;

Besluit:

Artikel 1

Het voor elke inschrijving van een notariële akte in het centraal testamentenregister te betalen recht wordt vastgesteld op € 5,50.

Artikel 2

De notaris draagt het recht af door storting op de daartoe door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aangewezen rekening.

Artikel 3

In afwijking van artikel 1 wordt het recht bij elke inschrijving van een notariële akte:

  • a. in 2012 vastgesteld op € 8,17;

  • b. in 2013 vastgesteld op € 7,50.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling recht inschrijving aktes centraal testamentenregister.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 oktober 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina