Mandaatregeling sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid Dienst Justis 2013

[Regeling vervallen per 22-08-2015.]
Geldend van 09-05-2014 t/m 21-08-2015

Regeling van de directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 24 oktober nr. 396810, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid Dienst Justis 2013)

de directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid van de Dienst Justis,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-08-2015]

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling Justis 2013 aan de directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de afdelingsmanager Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU);

  • b. de afdelingsmanager Strategie, Innovatie en Organisatie (SIO);

  • c. de afdelingsmanager Planning, Financiën en Control (PFC);

  • d. de afdelingsmanager Informatievoorziening (IV);

  • e. de afdelingsmanager Stafbureau.

Artikel 2

[Vervallen per 22-08-2015]

De Mandaatregeling hoofd afdeling Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid Dienst Justis 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 22-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 22-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid Dienst Justis 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

C.P.L. van Zutphen

Terug naar begin van de pagina