Regeling koopsubsidieplafond 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 oktober 2013, nr. 2013-0000642049, houdende vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2014)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 oktober 2013

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina