Aanwijzingsbesluit leden commissie Evaluatie Politiewet 2012

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 05-03-2016 t/m 30-06-2018

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 oktober 2013, houdende de aanwijzing van de leden van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 (Aanwijzingsbesluit leden commissie Evaluatie Politiewet 2012)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2018]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Leden

[Vervallen per 01-07-2018]

Als leden van de commissie zijn benoemd:

Drs. W.J. Kuijken, tevens voorzitter

Mr. P.J. Gortzak

Prof. dr. P. ’t Hart

Prof. dr. F.L. Leeuw

Mr. W. Sorgdrager

Prof. dr. S. van Thiel

Generaal b.d. P.J.M. van Uhm

Artikel 3. Vergoeding

[Vervallen per 01-07-2018]

  • 2 De voorzitter ontvangt daarenboven per vergadering een toeslag van 30% van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.

  • 3 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

  • 4 De leden kunnen afzien van de vergoeding zoals bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2018]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit vervalt met het opheffen van de commissie Evaluatie Politiewet 2012.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit leden commissie Evaluatie Politiewet 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina