Mandaatregeling Front Office GDI ICT 2013

Geldend van 18-10-2013 t/m heden

Regeling van het hoofd van de afdeling Front Office van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 16 september 2013 nr 02, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder het afdelingshoofd ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Front Office GDI ICT 2013)

Het hoofd van de afdeling Front Office van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onder b, van de Mandaatregeling GDI 2013 aan het hoofd van de afdeling Front Office van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de manager Team Projectmanagement (Team PM);

  • b. de manager Team Vernieuwing Grensmanagement (Team VGM);

  • c. de manager Team Relatiemanagement (Team RM).

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het hoofd van de afdeling Front Office van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

A A.H.H. van der Aa.

Terug naar begin van de pagina