Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2013, houdende indexering van de maximum uurprijs in het kader van de kinderopvangtoeslag (Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Artikel 1

De maximum uurprijs, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag, bedraagt per 1 januari 2014 voor:

  • a. dagopvang € 6,70;

  • b. buitenschoolse opvang € 6,25; en

  • c. gastouderopvang € 5,37.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina