Besluit vervanging personeelsdossiers Nederlands Forensisch Instituut

Geldend van 01-12-2013 t/m heden

Besluit vervanging personeelsdossiers Nederlands Forensisch Instituut

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De archiefbescheiden van het Nederlands Forensisch Instituut met betrekking tot de personeelsdossiers, zoals beschreven in de selectielijst, zijn en worden vervangen door reproducties met inachtneming van de regeling.

Artikel 5

Het Handboek Substitutie voor het Nederlands Forensisch Instituut is een bijlage bij dit besluit en wordt met dit besluit tevens vastgesteld.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd; de bijlage ligt voor de belanghebbenden ter inzage bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Den Haag, 2 oktober 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

De algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut,

T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Nederlands Forensisch Instituut.]

Terug naar begin van de pagina