Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst / FIOD over de periode vanaf 1945

Geldend van 17-10-2013 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst / FIOD over de periode vanaf 1945

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Gehoord de deskundige als bedoeld in art. 3, eerste lid, onder d, van het Archiefbesluit 1995;

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 12 augustus 2013

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

De

Minister

van Financiën,
namens deze:

De directeur-generaal Belastingdienst,

P.W.A. Veld

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina