Besluit wijziging vergoeding voorzitterschap Adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

[Regeling vervallen per 22-12-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2016.]
Geldend van 12-10-2013 t/m 31-12-2015

Besluit van 12 september 2013, nr. 2013.001707, houdende de wijziging van de vergoeding van het voorzitterschap van het Adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 19 augustus 2013, nr. 419047;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies,

Gelet op artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2016]

Het voorzitterschap wordt per maand vergoed. De toepasselijke arbeidsduurfactor is 0,22 fte en de toepasselijke salarisschaal is 18, 10e trede.

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2013.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan het Adviescollege Review Board.

Wassenaar, 12 september 2013

Willem-Alexander

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina