Aanwijzing inzake verlengen bekostigingswijze ADL-assistentie

Geldend van 01-12-2013 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 oktober 2013, nr. MC-132621-106922, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake verlengen bekostigingswijze ADL-assistentie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 27 mei 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan beide Kamers der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2012/13, 30 597, nr. 298);

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: zorgautoriteit) voorziet erin dat de bekostiging van ADL-assistentie met ingang van 1 januari 2014 kan blijven plaatsvinden op dezelfde voet als aangegeven in de Aanwijzing van 25 oktober 2011 inzake de bekostiging van ADL-assistentie 2012-2013 (Stcrt. 2011, 19623).

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina