Regeling vaststelling additioneel subsidieplafond toepassing artikelen 3.1, 4.1 en [...] haalbaarheidsstudies en kennisverwerving)

Geldend van 02-10-2013 t/m heden

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 september 2013, nr. MinBuza-2013.263133, tot vaststelling van een additioneel subsidieplafond voor de toepassing van de artikelen 3.1, 4.1 en 5.19 van de Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

In aanvulling op de subsidieplafonds, vastgesteld bij Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 maart 2013, nr. MinBuZa-2013.17510, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren en tot vaststelling van enkele subsidieplafonds, geldt voor de toepassing van de artikelen 3.1, 4.1 en 5.19 van de Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving) met betrekking tot de landen Zuid-Korea, Koeweit, Bahrein, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Turkije, Rusland, Brazilië, India, China, Indonesië, Zuid-Afrika, Oekraïne, Egypte, Vietnam, Colombia, Nigeria, Maleisië, Ghana, Kenia, Ethiopië en Bangladesh voor het tijdvak vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2013 een subsidieplafond van € 1 miljoen.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze geplaatst wordt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Terug naar begin van de pagina