Besluit benoeming onafhankelijke externe leden Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie

Geldend van 21-09-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 september 2013, nr. 425584 tot benoeming van onafhankelijke externe leden van het Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op het Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie;

Gelet op de Regeling Audit Committee 2012;

Besluit:

Artikel 1

Als onafhankelijke externe leden van het Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie voor een periode van twee jaar worden benoemd: mr drs. B.J. Bruins, dr. ir. M. van Genuchten, drs. J.J. Nooitgedagt RA en J.A.M. Stael RA.

Artikel 2

Tot de werkzaamheden van de onafhankelijke externe leden behoren de taakinvulling van artikel 2 van het Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie en het bijwonen van de door het Audit Committee georganiseerde overleggen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina