Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2012-2013

[Regeling vervallen per 24-08-2013.]
Geldend van 28-07-2012 t/m 23-08-2013

Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2012-2013

De voorzitter van het Productschap Vis heeft, gelet op artikel 7 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 30 december 2005, nummer 75, VIS 20) op 27 juli 2012 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 24-08-2013]

Van de volgende gebieden in de Oosterschelde, die als verwatergebied zijn omschreven in bijlage III bij artikel 4 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006, wordt de erkenning als verwatergebied tijdelijk ingetrokken. Deze gebieden zijn op grond van artikel 3 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 aangewezen als productiegebied classificatie A en worden derhalve geacht deel uit te maken van het productiegebied Oosterschelde en te zijn opgenomen in bijlagen I en II van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006:

- SP 3, 4 en 5;

- SP 12;

- SP 18, 19, 22 en 23;

- SP 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43;

- YB 172, 173 en 174;

- YB 176, 177 en 178;

- YB 269 en 270;

- YB 319;

- YB 815 en 816.

 

Artikel 2

[Vervallen per 24-08-2013]

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2012-2013".

  • 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van zaterdag 28 juli 2012 om 00.00 uur.

Namens het bestuur van het Productschap Vis,

A. Bruggeman

plv. voorzitter

Terug naar begin van de pagina