Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2011-2012

[Regeling vervallen per 28-07-2012.]
Geldend van 02-07-2011 t/m 27-07-2012

Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2011-2012

De voorzitter van het Productschap Vis heeft, gelet op artikel 7 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 30 december 2005, nummer 75, VIS 20) op 1 juli 2011 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 28-07-2012]

Van de volgende gebieden in de Oosterschelde, die als verwatergebied zijn omschreven in bijlage III bij artikel 4 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006, wordt de erkenning als verwatergebied tijdelijk ingetrokken. Deze gebieden zijn op grond van artikel 3 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 aangewezen als productiegebied classificatie A en worden derhalve geacht deel uit te maken van het productiegebied Oosterschelde en te zijn opgenomen in bijlagen I en II van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006:

- SP 3, 4 en 5;

- SP 12;

- SP 18, 19, 22 en 23;

- SP 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43;

- YB 172, 173 en 174;

- YB 176, 177 en 178;

- YB 269 en 270;

- YB 319;

- YB 815 en 816.

 

Artikel 2

[Vervallen per 28-07-2012]

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2011-2012".

  • 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van zaterdag 2 juli 2011 om 00.00 uur.

Namens het bestuur van het Productschap Vis,

D.C. Faber

voorzitter

Terug naar begin van de pagina