Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Geldend van 01-09-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Financiën van 23 augustus 2013, nr. WJZ / 13118247, tot instelling van het baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 augustus 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina