Regeling wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

Geldend van 01-10-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/53576, tot wijziging van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

Artikel II

Ten aanzien van een aanvraag die is ingediend bij de Minister vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en waarop op dat tijdstip nog niet onherroepelijk is beslist, blijft het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing totdat op de aanvraag onherroepelijk is beslist.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J Mansveld

Terug naar begin van de pagina