Contributieverordening 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Contributieverordening 2014

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, en 19, tweede lid, onder g, van de Wet op het accountsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2 van de Algemene contributieverordening, bedraagt:

H.

openbaar accountant

€ 1.240

M.

intern accountant en overheidsaccountant

€ 830

L.

accountant in business

€ 415

Z.

lid zonder arbeidsinkomen

€ 160

Artikel 2

Het bedrag van de vermindering, bedoeld in artikel 6 van de Algemene contributieverordening, bedraagt:

H.

openbaar accountant

€ 0

M.

intern accountant en overheidsaccountant

€ 0

L.

accountant in business

€ 0

Z.

lid zonder arbeidsinkomen

€ 0

Artikel 5

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2014.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Goedgekeurd bij besluit van de minister van Financiën d.d. 19 augustus 2013, nr. FM/2013/1294 M.

Terug naar begin van de pagina