Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2015.]
Geldend van 17-08-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 19 juli 2013, nr. DGETM/MC 13053603, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en de vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts)

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 trede 10 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,420 voor de periode 1 april t/m 30 september 2013 en 0,262 voor de periode 1 oktober 2013 t/m 31 maart 2015.

  • 2 Aan de vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 trede 10 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,420 voor de periode 1 april t/m 30 september 2013 en 0,262 voor de periode 1 oktober 2013 t/m 31 maart 2015.

Artikel 2

De leden van de commissie ontvangen de maximale reiskostenvergoeding per kilometer, thans vastgesteld op € 0,37 per kilometer, zoals opgenomen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland. Indien de leden gebruik maken van het openbaar vervoer, ontvangen zij een vergoeding op grond van artikel 6 van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

waarnemend secretaris-generaal.

Terug naar begin van de pagina