Bekendmaking over de toekenning of reservering van geografische telefoonnummers

[Regeling vervallen per 17-08-2013.]
Geldend van 09-05-2000 t/m 16-08-2013

Bekendmaking over de toekenning of reservering van geografische telefoonnummers

Het college van de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) maakt het volgende bekend.

[Vervallen per 17-08-2013]

Door OPTA worden georgrafische nummers toegekend en gereserveerd aan respectievelijk voor aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten. Vanwege beperkingen in de analysecapaciteit van sommige vaste netwerken geschiedt de toekenning of reservering tot nu toe in blokken van 10.000 nummers.

Het blijkt mogelijk een deel van de nummers in de viercijferige netnummergebieden toe te kennen of te reserveren in blokken van 1000 nummers, waardoor uitputting van de beschikbare nummers verder naar de toekomst wordt verschoven.

Het college van OPTA heeft per brief de houders van geografische nummers en via een oproep in de Staatscourant (Stcrt. 1999 nr. 246) andere belanghebbenden en geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.

De reacties waren positief.

Daarom heeft het college besloten in ieder viercijferig netnummergebied minimaal vijftigduizend nummers aan te wijzen die zullen worden uitgegeven in blokken van 1000. Een overzicht van de betreffende blokken van 1000 nummers kan worden opgevraagd bij de afdeling Nummers en Registraties van OPTA, postbus 90420, 2509 LK Den Haag, telefoon 070-315 92 32.

J. Huigen,

secretaris (plv).

Terug naar begin van de pagina